■□■ صنایع چوب و MDF صدرا ■□■ Instagram

‌■ طراحی وساخت انواع کابینت های مدرن ■دربهای ضدآب ■ طبقه بندی ■ کمددیواری ■ میزهایLCD □تماس :۰۹۱۲۳۲۱۴۲۸۱(سلیمانی ) ۰۹۱۲۴۹۵۸۶۶۴(نظری )

4 following64 posts67 followers

@sadra_cabinet • Instagram videos & images

67 followers