سينا محمديان (@sina.mohammadian_com) last month

امروز يكي از دوستان بهم گفت از وقتي كه تو خيلي در مورد خوش بيني و انرژي مثبت صحبت كردي فرداش من تصميم گرفتم مثبت باشم ولي تصادف كردم،با خودم گفتم اتفاقه ديگه ،فرداش باز مثبت بودم ولي يه اتفاق بد ديگه وخ داد و كلا پشيمون شدم! با خودم دنبال جواب بودم و رفتم باشگاه،ما توي باشگاه گروهي تمرين ميكنيم و ٤٥ دقيقه شديد هوازي تمرين ميكنيم،يكي از بچه ها بعد يك ماه اومده بود و گفت واي امشب چه بدن دردي خواهم داشت!ياد حرف اون دوست افتادم،حوش بين بودن مثل روزاي اول تمرين سخت و درد داره،ولي بعدش ياد ميگيري و نميذاري ذهنت بره به سمت نشدن ها. #سينامحمديان ✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️✌🏻️ #پول #برنامه_ريزي #تجارت #زندگي #اميد #سلامتي #درمان #باحال #موفقيت #موفق #ثروت #ثروتمند #سايت #انرژي_مثبت #انرژي اميد #تلاش #مديريت #فرصت #پولدار #سرمايه #سرمايه_گذاري #كارگاه #سمينار #همايش #شادي #خوشي #خوشحالي #فرهنگ

169 Likes