nirooyhal.org 💚بنياد نيروى حال (@nirooyhal) October 2017

من افكارم، احساساتم، ادراك حسىهايم و تجاربم نيستم. من محتويات زندگى ام نيستم. من زندگى هستم، من فضايى هستم كه همه چيز در آن اتفاق مى افتد. من آگاهى هستم. من حال هستم. من هستم. @eckharttolle 💚🌎🌸 #PowerofNow means #NirooyHal in Farsi #EckhartTolle #thePowerofNow #Presence #Love #Enlightenment #Book #Workshop #Donation #volunteering #Service #Peace #New_Earth #justbe

136 Likes